Gå til hovedindhold

EU LIFE-projekt Østdanske højmoser

I 2011 ansøgte Guldborgsund og Sorø Kommuner om et fælles højmosenaturgenopretningsprojekt. Midler blev tildelt fra den særlige støttepulje kaldet EU LIFE.

Indhold

    I 2011 ansøgte Guldborgsund og Sorø Kommuner om et fælles højmosenaturgenopretningsprojekt. Midler blev tildelt fra den særlige støttepulje kaldet EU LIFE.

    Projektet EU LIFE Østdanske Højmoser er et
    naturgenopretningsprojekt som løber i perioden 2013-18. Guldborgsund og Sorø Kommune har rejst 40 mio. kr. til at genskabe de mere end 400 ha højmoserester i Horreby Lyng på Falster og Store Åmose på Sjælland.

    Projektet skal sikre de sjældne naturområder i højmoserne Horreby Lyng beliggende på det centrale Falster samt Verup Mose og Sandlyng Mose begge dele af Store Åmosen beliggende i Vestsjælland.

    Højmoserne er ikke kun en sjælden naturtype i Danmark men i hele Europa. Efter mange års tørvegravning og intensiv dræning er højmoserne stort set forsvundet. Højmoserne er udpeget af EU til såkaldte Natura 2000-områder, hvor kommunerne har en meget tung og ansvarsfuld opgave i forhold til EU, for at sikre højmoserne for eftertiden. Naturgenopretningsprojektet skal skabe forudsætninger for, at højmoserne på sigt kan udvikle sig til velfungerende højmoser igen.