Gå til hovedindhold

Jernalderen

Der er fundet spor efter mennesker i Horreby Lyng i perioden omkring 235 f. Kr.
En periode som man kalder Keltisk Jernalder, og den omfatter den ældste del af jernalderen.

Indhold

  På dette tidspunkt har man kendskab til at udvinde jern fra myremalm. Bronze blev ligeledes anvendt i denne periode men mest til dekorative genstande.

   

   

   

  Fund fra jernalderen

  Menneskene begynder også i denne periode at samle og indhegne deres bebyggelser, ligesom der kommer forskellige hustyper. Landskabet begynder at blive udnyttet mere intensivt. Begravelsesskik med ligbrænding og ofring til guderne i moserne bliver fastholdt.

  Der er blevet gravet megen tørv i lyngen både under første og anden verdenskrig. Særligt under anden verdenskrig blev kul en mangelvare og tørvemoser en guldgrube. Corselitze Gods påbegyndte en massiv indvinding af tørv. Der blev etableret et sindrigt system af kanaler for at afvande mosen. I sommerhalvåret når vandspejlet var lavest, blev der udvundet tørv. I 1940 da produktionen var højest, blev der udvundet ca. 6.000 tons. Den primære aftager af tørven var sukkerfabrikken i Nykøbing Falster.

  Animationsfilm (uddrag fra Horreby Lyng appen)

  Hent hele filmen på appen ”Højmosen i Horreby Lyng”.