Gå til hovedindhold

Spagnum mosens hjerte

Ingen Sphagnum – ingen højmose. Intet vand – ingen Sphagnum. Så kort og præcist kan det beskrives. Sphagnummosserne er kernen i en højmose.

Indhold

    Tørvedannelse er den mest centrale egenskab for højmoser. En naturlig uberørt højmose indeholder tørvelag primært af tørvemosserne – Sphagnum. Sphagnum skaber de helt specielle forhold, der er fremherskende på højmoser. Sphagnum er betingelsen for stor vandtilbageholdelseskapacitet, begrænset afløb af vand, permanent sure vandmættede forhold og ekstremt næringsfattige forhold.

    Flere årtiers tørvegravning i Horreby Lyng har ødelagt den oprindelige højmoses vandbalance gennem syste- matisk grøftning og afvanding. Formålet med naturgenopretningsprojekter er derfor så vidt muligt, at kunne retablere dele af mosen gennem fastholdelse af regnvandet. Permanent vandmætning er en forudsætning for tørvedannelse, og derfor skal fokus være på maksimal tilbageholdelse af regnvand. Der skal ikke tilføres vand udefra, men det vand, der falder som nedbør, skal tilbageholdes længst muligt.

    Se filmen Spagnum skal genoprette mosen