Gå til hovedindhold

Pattedyr i Horreby Lyng

I Horreby Lyng finder man et bredt udsnit af de danske pattedyr. Her er de almindelige større danske arter som Hare, Ræv og Rådyr. Der er ikke foretaget en systematisk kortlægning af de mindre pattedyr. Men her er kendskab til bl.a. Brandmus, Dværgmus, Ilder og Vandspidsmus. Til gengæld er der foretaget en kortlægning af flagermus, ud af de omkring 12 arter der findes på Lolland-Falster, er de 11 arter fundet i mosen.

Indhold

  Flagermus

  Latin: Barbastella barbastella og Myotis daubentonii

  Der er mange arter af flagermus på Horreby Lyng. Af de 12 arter der findes på Lolland-Falster, er de 11 arter set i mosen. Nogle arter bor i de gamle træer, hvor de om dagen gemmer sig i spættehuller, revner eller under noget løst bark. Andre bor i huse uden for mosen og flyver hver nat ind for at jage. Alle danske flagermus spiser udelukkende insekter. En af Danmarks mest sjældne flagermus Bredøret Flagermus, Barbastella barbastella, finder man i mosen. Om natten ses der mange Vandflagermus, Myotis daubentonii, som flyver ind i mosen og søger føde over de åbne mose- og vandflader.

   

  Hør om flagermus i mosen med flagermusekspert Thomas W. Johansen

  Brandmus

  Latin: Apodemus agrairus

  Brandmusen er en lille mus på op til 10 cm som er let genkendelig på dens sorte rygstribe på den rødbrune krop. Brandmusen lever i gangsystemer i de tørre dele af mosen, hvor den også har sine forrådskamre og redehule. I Danmark var den indtil for nylig kun kendt på Lolland-Falster, men der er nu også set enkelte isolerede bestande i Midtjylland.