Gå til hovedindhold

Træer i mosen

I en intakt højmose findes de fleste træarter i mosens randområde. I Horreby Lyng er der otte træarter, der dominerer moselandskabet. Det er Alm. Hæg, Birk, Bævreasp, Gråpil, Rødel, Skovfyr, Stilkeg og Tørst. Naturrummet er opført med træ fra mosen. Birk, Rødel og Skovfyr er anvendt som konstruktionstræ. Bævreasp som bænke ved vinduet. Stilkeg er anvendt på gulvene.

Indhold

  Almindelig Hæg

  Latin: Prunus padus


  Almindelig Hæg. Illustrator: Susanne Weitermeyer

  Alm Hæg kan blive op til 15 m høj med lange tynde udhængende grene. Den får fine hvide blomsterklaser i begyndelsen af maj. På fugtig bund danner de rodskud og laver tæt krat. De tynde grene har førhen været anvendt til tøndebånd.

   

  Birk

  Latin: Butela pubescens og Butela pendula


  Birk. Illustrator: Susanne Weitermeyer

  Birk kan blive op til 25 m høj og kendetegnes ved sin hvide stamme med sorte striber. Dunbirken har ofte heksekoste, som skyldes en svamp, der har angrebet træets knopper. Birken sætter store mængder frø. Den er meget hårdfør og er et stort problem i forbindelse med friholdelse
  af de lysåbne mosearealer. Et mellemstort birketræ kan sætte ca. 30 millioner frø på et år. Birkens kraftige saftstigning i foråret har været udnyttet til fremstilling af vin. Dens rigelige pollenproduktion skaber hvert forår problemer for allergikere.

   

  Rødel

  Latin: Alnus glutinosa


  Rødel. Illustrator: Susanne Weitermeyer

  Rødel kan blive op til 25 m høj med en stamme på op til 1 m i diameter. De modne hunrakler ligner små kogler. Den er det eneste skovtræ, der tåler at vokse på vanddækket bund i de såkaldte ellesumpe. Veddet er tidligere blevet anvendt til træskobunde.

   

  Gråpil

  Latin: Salix cinerea


  Gråpil. Illustrator: Susanne Weitermeyer

  Gråpil er et lille træ op til 6 m. Stammen er ofte nedliggende og glat. De nyeste årsskud er gråfiltede. Den blomstrer i april med gule hanrakler og grågrønne hunrakler. Gråpil har stor betydning for insekter, fordi den har honningkirtler på både han- og hunblomster, ligesom den blomstrer tidligt, hvor der ikke er meget anden føde at søge.

   

  Bævreasp

  Latin: Populus tremula


  Bæverasp. Illustrator: Susanne Weitermeyer

  Bævreasp kan blive op til 25 m høj. Bladstilken er lang og smal, hvilket bevirker, at bladene bevæger sig ved den mindste vind, hvoraf det danske artsnavn og udtrykket ”skælven som et espeløv” stammer.

   

  Skovfyr

  Latin: Pinus sylvestris


  Skovfyr. Illustrator: Susanne Weitermeyer

  Skovfyr er et højt træ op til 30 m. Skovfyr er den nåletræsart, der har størst udbredelse fra Skandinavien og helt gennem Rusland til  stillehavskysten. Den er meget nøjsom og findes på magre arealer. Pollenfund i moser vidner om, at Skovfyr var almindelig i Danmark  omkring 8.000-6.000 f.Kr. Træets gode kvalitet bevirker, at det anvendes til byggeri og møbelfremstilling.

   

  Stilkeg

  Latin: Quercus robur


  Stilkeg. Illustrator: Susanne Weitermeyer

  Stilkeg bliver 20-25 m højt. Stilkeg er vores næst vigtigste løvtræ. De næringsrige frugter – agern – brugtes tidligere til svinefoder. Eg er meget holdbart og anvendes til møbler og bygningsmaterialer.

   

  Tørst

  Latin: Frangula alnus


  Tørst. Illustrator: Susanne Weitermeyer

  Tørst er et lille træ på op til 7 m. Barken er sort med lyse striber. Tørst har haft mange anvendelser i folkemedicin som bræk- og  afføringsmiddel. Tørst er foderplante for Citronsommerfuglens larver, der hyppigt ses i mosen.