Gå til hovedindhold

Nyheder 2014

Horreby Lyng

Indhold

  Nyheder fra 2014

  Guldborgsund Kommune var torsdag i den forgangne uge vært for en national workshop om højmoser. Workshoppen blev afholdt på Højskolen Marielyst.

  Workshoppen er en del af det store EU LIFE projekt Østdanske Højmoser, hvor Guldborgsund og Sorø Kommuner tilsammen har fået tildelt 40 mio kr til at udføre naturgenopretning i de to højmoser Horreby Lyng og Store Åmose. Workshoppen var en stor succes udtaler projektleder Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune. Der kom eksperter ind fra hele landet og derudover deltog der repræsentanter fra lodsejere og Grønt Råd fra de to kommuner.

  Anita Pedersen fortæller, at formålet med workshoppen var at drøfte de foreløbige resultater af baggrundsundersøgelser, som har fundet sted i løbet af det sidste år i de to højmoser. Vi havde en masse gode diskussioner. Undersøgelserne skal danne baggrund for forslag til forvaltningstiltag, som vi nu skal i dialog med lodsejerne omkring. Vi glæder os meget til at præsentere disse forslag for lodsejerne, udtaler Anita Pedersen.

  Dagen blev afsluttet med en ekskursion rundt i Horreby Lyng, hvor deltagerne fik rig lejlighed til at se på de udfordringer, som projektet står overfor.

  Du kan læse mere om EU projektet på www.lifeeast.dk

  Højmoseekspert Mette Risager fortæller med begejstring om de muligheder der er på Horreby Lyng. Fra venstre ses, lodsejerne fra Horreby Lyng, Verner Hansen og Jørgen Hilleke.

  Guldborgsund Kommune har igangsat en kortlægning af dyre- og plantelivet i Horreby Lyng i foråret 2014.

  Kortlægningen er venligst finansieret af 15. Juni Fonden med 250.000 kr. De første resultater af kortlægningen er nu begyndt at blive afrapporteret – og vi kan ikke få armene ned af bar begejstring, udtaler projektleder Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune.

  Vi har ansat Thomas Læssøe, Københavns Universitet – en af Danmarks førende svampeeksperter til at kortlægge svampe i mosen. Disse fantastiske fund er rigtig for nørder, udtaler Anita Pedersen. Alle fund er af svampe, som er meget specialiserede i, hvad de gror på. De er ofte tilknyttet en speciel plante og er så små, at ingen ville drømme om at spise dem.

  De fem nye arter har endnu ikke nogle danske navne og får det måske heller aldrig. Den ene nye art Schirrhia osmundae har specialiseret sig til kun at vokse på døde blade af den sjældne og fredede Kongebregne, som der findes en stor flot bestand af i Horreby Lyng. Den ligner meget en sort bussemand, er kun et par millimeter stor, og vokser på stængler af kongebregne – og det er jo ret specialiseret, udtaler Thomas Læssøe.
  Den anden art er Pseudolasiobolus minutissimus. Den er både ny art og slægt for landet. Det er en international uhyre sjælden men måske snarere en overset art. Fundet blev gjort på døde stængler af Smalbladet Dunhammer. Der er kun to tidligere fund af denne art i verden, og det er fra Tyskland samt England. Den tredje art Lachnum winteri, er en såkaldt frynseskive og blev fundet på tagrør-stængler. Den skal nok vise sig at være mere almindelig. Den fjerde, også en skivesvamp, Belonopsis iridis, blev fundet på gul iris. Og den femte er også ny art og slægt for landet og uhyrre lille og så blev den fremdyrket på rådyrlort, Roumegueriella rufula.

  Dernæst er der fundet flere arter, som er registeret færre en 10 gange i Danmark og mange nye arter for Falster. Så I kan rigtig være stolte over at have så speciel en mose, udtaler Thomas Læssøe.

  Det er ret bemærkelsesværdigt at Guldborgsund Kommune har fået denne mulighed for at foretage en grundig kortlægning af dyre- og plantelivet på en enkelt lokalitet. Det er i nyere tid kun sket på en håndfuld lokaliteter. Den statslige naturovervågning har indtil nu ikke prioriteret svampe, så derfor er det ikke mærkeligt, at vi finder nye arter, udtaler Anita Pedersen.

  Har du lyst til at høre mere om disse fantastiske fund, så afholder vi svampetur i Horreby Lyng lørdag den 6. september 2014 kl. 13-16. Mødested p-pladsen syd for mosen. Husk gummistøvler! Turleder Thomas Læssøe. Fokus er på svampenes forskellige tilpasninger og øvrige biologi fremfor deres spiselighed.

  Udkørsel af tømmer og grene er nu afsluttet for denne omgang inde på Horreby Lyng. Vi var rigtig heldige, at vejret var med os.

  Hvis det havde regnet, ville det have betydet, at vandspejlet i mosen var steget og så ville maskinerne været kørt fast – selvom de har meget brede bælter. Vi har fået al det ud, som vi havde planlagt.

  Tømmer og grene ligger nu på en mark på østsiden af mosen. Vi er nu startet på at lave det til flis. Flisen er blevet solgt til et kraftvarmeværk oppe på Sjælland, og vil blive kørt væk indenfor kort tid.

  Ildebranden som opstod på et af de arealer, vi kørte tømmer ud fra, viste sig heldigvis ikke at blive så omfattende. Det vurderes, at 0,5-1 ha er brændt – og det er så primært tørre grene og grannåle, der er brændt. Vi var heldige, at ilden ikke gik ned i tørven eller fik fat i skoven – for mosen har været og er stadig meget tør. Ved at vi har afsluttet udkørsel af tømmer, har vi også stoppet vores brandvagtsordning.

   

  I går mandag blev der ved middagstid opdaget ild på det centrale stykke af Horreby Lyng. Ildebranden blev opdaget af kommunens tilsynsførende Skov- og Naturkonsulent Thyge Andersen.

  Thyge var ude for at inspicere området og vi kan takke ham for, at skaderne blev meget begrænset, siger EU LIFE Projektleder Anita Pedersen Guldborgsund Kommune.

  Vi fældede sidste sensommer et større nåletræsstykke på den centrale del af mosen. Pga nedbør fik vi ikke kørt det ud sidste efterår, fordi når det regner, stiger vandstanden inde i mosen – og det bevirker, at de tunge maskiner nemt sidder fast. Vi er derfor glade for at denne sommer har været så tør, så vi er gået i gang med at få kørt det sidste tømmer ud.

  Det var på et af disse arealer, at ilden brød ud i går. Bæltekøretøjet, som kører tømmer ud, havde været på dette område ved 5-6 tiden om morgenen og ilden brød ud ved 13-tiden. Det er svært at sige, hvad der har antændt branden. Men vi tror på, at der må have ligget en flaske eller stykke glasskår, der er blevet vippet op, efter at bæltekøretøjet har kørt der, og glasset har virket som et brændeglas.

  Det vurderes, at et område på ca. 0,5 ha er brændt. Det er primært tørt kvas og nåle der er brændt af. Ilden har ikke fået fat i tørven. Området skulle have været ryddet helt, så ift EU projektet er der ingen skade sket. Brandfolk har hele natten lavet efterslukning, og der vil vedblive med at være brandvagter på området de kommende dage.

  Kom og oplev natsommerfuglenes og flagermusenes forunderlige verden. I ly af mørket og ukendt for de fleste, sværmer store flotte sommerfugle, som man ellers skal til troperne for at se.

  Natsværmere ligner ikke altid små stumper gammelt tapet: Kom med og oplev et udvalg af forsommerens natsommerfugle. På denne årstid flyver de såkaldte aftensværmere, der alle er store ret farvestrålende og som kan stå i stille svirreflugt som kollibrier foran de blomster de suger nektar fra.

  Vi regner med at kunne vise et par eksemplarer frem af nogle af disse særligt flotte natsommerfugle, der i øvrigt også har usædvanligt lange snabler, som kan nå ned i de dybeste blomster. Også mange andre natsværmere vil komme til vores lamper og sukkerlokningssnore.

  Der vil blive en kort introduktion til natsommerfuglenes og flagermusenes forunderlige verden, hvorefter vi vandrer ind på lyngen for ved selvsyn at opleve dyrene når de kommer til lys og sukker eller flyver over området.

  Flagermusene vil kunne opleves både mod aftenhimlen og vedhjælp af særlige apparater, der gengiver flagermusenes uhørlige orienteringslyde, så vi kan høre dem.

  Husk myggeolie og lommelygte.

  Arrangementet finder sted i samarbejde med EU Life projektet Østdanske Højmoser Guldborgsund Kommune.

  Turleder: Biolog Martin Vestergaard og Entomolog Alex Madsen.

  Mødested: P-pladsen ved Horreby Lyng lørdag den 14. juni 2014 kl 21.30

   Dueurtsværmer

  Kom og hør om fugle, spændende planter og guldsmede.

  Mødested: P-plads i den sydlige del af mosen
  Søndag den 8. juni kl. 09-14
  Arrangør: Gedser Fuglestation i samarbejde med Guldborgsund Kommune

  Dato: Ons. d. 21. maj 2014
  Tidspunkt:  kl. 10
  Beskrivelse: Guidede ture i højmosen på ca. 2 timer. Tag termokanden med og fodtøj, der passer til årstiden. Tempoet passer til seniorer..
  Pris: (Entré: Kr. 20)
  Mødested: P-pladsen ved Grønsundvej, Corselitze Hovedeskov, Grønsundvej, Nykøbing F
  Turleder: Johnny Madsen, 25180920
  Arrangører: Naturvejlederen i Guldborgsund Kommune.

  Vi er nu færdig med første fase af opgradering af vej og p-plads. Vejen ind til lyngstykket er blevet hævet med ca 30cm, og den er blevet stampet og der er lagt et lag stabilgrus i toppen. Vi håber nu, at indgangen til mosen vil holde sig mere tør, så der ikke er så meget smat.

  Vi har fået fliset det sidste træ på lyngstykket. Noget af flisen har vi lagt ud på de centrale veje, så de er rarere at gå på.

  Efter udkørslerne af tømmer i efteråret, er det stadig veje i den østlige del, som ikke er helt gode endnu. Vi afventer, at vandet synker yderligere i mosen her hen over foråret kombineret med en solskinsperiode. Når det sker vil vi få planeret stierne, så de atter bliver fine igen.

   

   

   

  Lørdag den 5. april 2014 kl. 1000-1200 Mødested p-plads ved Horreby Lyng Turleder: Biolog Anita Pedersen

  Vi vil sammen gå en tur ind i mosen og nyde foråret samt tale om de muligheder, som EU LIFE Projektet tilbyder mosen og lodsejerne.

  Guldborgsund Kommune har fået tildelt 20 mio kr til naturgenopretning af Horreby Lyng fra 2013-2018 fra EU LIFE støtteordningen. Kommunen er nu påbegyndt en proces, hvor vi i dialog med lodsejerne skal finde ud af, hvordan vi i respekt for mosen samt fredningen og de enkelte lodsejeres ønsker, får dette projekt realiseret. Hør mere om dette til det åbne hus.

  De kulturhistoriske fortællinger som blev udarbejdet i 2013, og som du kan læse om på infotavlerne rundt omkring i Horreby Lyng er nu blevet samlet og udgivet af Stubbekøbing Lokalhistoriske Arkiv.

  Alle historierne indgår som en del af arkivets årsskrift fra 2013. Årsskriftet kan købes for 70 kr på arkivet eller på biblioteket.

  I forbindelse med EU Life projektet er der rundt omkring i Horreby Lyng blevet opsat nogle vandstandsmålere, som skal måle mosens grundvandsspejl. Der er opsat nogle hvide filterør med små huller i, hvor vandet kan sive ind igennem.

  Disse hvide rør er bundet op på nogle stål rør, som er hamret helt ned i den faste bund under højmosen. Stålrørene stabiliserer filterrørene. Der er taget gps- positioner til alle rørene.

  I de hvide rør hænger der en digital vandstandsmåler, som hver fjerde time måler vandets bevægelser. Hver måler kan opsamle op til 24.000 målinger svarende til 11 års data. Vi vil aflæse vandstandsmålerne regelmæssigt. De indsamlede data vil indgå som baggrundsmateriale, for det videre arbejde med at udarbejde en forvaltningsplan for højmosen.På den centrale del af mosen, kom vi længst ned. Her var der 6, 5m ned til den faste bund – dvs. højden af det tilbageværende tørvelag og den underjordiske sø tilsammen. På de fire opsatte målestationer stod vandet op til 0,3 -1,0 m under jordoverfladen.

   

  Flere og flere lægger deres tur forbi Horreby Lyng. Det er rigtig dejligt, at der er så mange der nyder, at gå på opdagelse i mosen. Desværre er der også flere, som tager risikoen og går uden for stierne. Vi vil gerne fraråde på det kraftigste at man bevæger sig udenfor de afmærkede stier.

  Det er forbundet med en vis risiko at gå ud på højmosen, – man kan falde igennem hængesækken – tørvelaget. På den baggrund har vi opsat nogle nye skilte. Vi vil derfor endnu engang henstille til, at man skal holde sig til de afmærkede stier – dem ved vi nemlig er sikre.

  Der har i løbet af december været knap 300 besøgende. Den største publikumsdag var anden juledag, hvor ikke mindre end 40 gæster besøgte mosen. Vi håber, at mosen vil blive et sted, som man traditionen vil byde, vil tage sin familie ud på en god vandretur i pauserne mellem julefrokosterne.