Gå til hovedindhold

Nyheder 2015

Horreby Lyng

Indhold

  Nyheder fra 2015

  For 65 år siden nærmere bestemt i maj 1940, fandt Preben Verner Davidsen et kranie i en tørvegravning på Horreby Lyng. Hans søn har nu indleveret kraniet til Nationalmuseet. Kraniet er fra en 7-8 år gammelt barn og det er blevet dateret til 235 f. kr. – dvs. det er ca. 2.250 år gammelt.

  Kraniet er blevet undersøgt på Antropologisk Laboratorium på Københavns Universitet, og der er ingen tegn på sygdom eller vold der kan afsløre dødsårsagen.

  Museumsinspektør Peter Vang Petersen fra Nationalmuseet betegner fundet som usædvanligt samt vigtigt, og opfordre folk til at kontakte dem, hvis de har kranier eller andet danefæ liggende. Han tilføjer tillige, at der er flere forklaringer på, hvorfor mennesker er endt i en mose, eller nærmere bestemt i en af jernalderens mange tørvegrave.

  Allerede i jernalderen gravede man tørv, og mange af jernalderens moselig blev lagt ned i de åbne tørvegrave, der fungerede som en slags døre til en anden verden. Nogle er ofre for banale ulykker, andre smidt i mosen som straf, mens mange tydeligvis er ofret.

  Under anden verdenskrig fandt tørvearbejderne adskillige menneskekranier ude i Horreby Lyng. Vi har fået fortalt historier om, at man satte kranierne på høje stave ude i mosen omkring tørvegravningsfelterne – da de ”døde skulle vogte de levende”, udtaler projektleder Anita Pedersen.

  Vi arbejder lige nu på at lave en kultur- og naturhistorisk udstilling om Horreby Lyng, som forhåbentlig kan åbnes senest til sommeren 2017 ude i mosen. Hvis man i gemmerne derhjemme skulle have et kranie, eller andre effekter som man vil udlåne til os, som fortæller om mosens kulturhistorie, er vi meget interesseret.

  Anita Pedersen aped@guldborgsund.dk

   

  Læs mere om historien her:
  TVøst
  Nationalmuseet_Facebook

  Invitation til åbning af “Sporet i Falsters Hjerte”
  Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00 fra Virkethus.

  Sporet løber fra Virket Hus til Horreby Lyng.
  For ydereligere deltaljer se:
  http://www.falstershjerte.dk/node/1190

  Sporet er et samarbejdsprojekt mellem private lodsejere, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Guldborgsund Kommune og Falsters Hjerte.

  kan være svært ufremkommelig i den vestlige ende af Horreby Lyng, hvis det har regnet. Stien vil stå under vand. Vi foreslår alternativ rute ad Nykøbingvej.

  Vi beklager ulejligheden.

  Vi forbereder lige nu detalje planlægning af naturgenopretningsprojektet. I den forbindelse har vi fået hjælp af Dansk Drone Kompagni, som filmer mosen fra oven.

  Ved at vi har disse film, som er hægtet op på gps positioner, kan vi til en hver tid kunne sammenligne før og efter resultaterne.

  I forbindelse med afslutning af jordfordeling i Horreby Lyng er vi nu påbegyndt markering af matrikel skel ude i mosen. Bevæbnet med en landinspektør og tre skovarbejder med motorsave bliver der arbejdet igennem bundløse tørvegrave og urskov.

  Torsdag den 27. august 2015 er en dato, der vil gå over i historien omkring den fremtidige sikring af højmosen Horreby Lyng.

  ”Retten var sat” på Traktørstedet Pomle Nakke, da dommer Henrik Lind Jensen, Retten i Glostrup, formand for Jordfordelingskommissionen afsagde kendelse under overværelse af 48 lodsejere og tilhører fra nærområdet. Afsigelsen af kendelsen var kulminationen på de sidste to års arbejde med at opnå enighed mellem lodsejerne og Guldborgsund Kommune omkring udførelse af naturgenopretning af højmosen. Det, at der er blevet afsagt en kendelse, betyder, at alle skriftlige aftaler er blevet erklæret juridisk gyldige, samt at de efterfølgende vil blive tinglyst på lodsejernes ejendomme.

  ”Det er en meget stor dag i dag” udtaler projektleder Anita Pedersen. ”Det er en stor dag ikke kun for Horreby Lyng og dens lodsejere men også for alle borgerne i nærområdet og i hele kommunen”.

  ”Det er et helt enestående samarbejde, vi har haft med de 37 lodsejere i Horreby Lyng”, udtaler Anita Pedersen. ”Uden deres velvillighed og opbakning ville vi aldrig kunne have sikret højmosen for eftertiden. Det sammenhold og opbakning der har været er helt unik, og alle har virkelig villet det her. Vi kan nu med god samvittighed sige, at vi har gjort vores bedste til, at vores efterkommere også får mulighed for at opleve den specielle og unikke højmosenatur, vi har midt på Falster”. Lodsejeraftalerne er blevet indgået efter et meget tæt samarbejde med konsulent Lausten Hansen fra Jordfordelingskontoret, NaturErhverv i Tønder samt Guldborgsund Kommune.

   

  Følg naturvejlederen ud i den fascinerende højmose og hør om de sjældne planter og dyr, som lever her. Ingen tilmelding, mød bare op.

  Hvornår: Fredag den 3. juli, fredag den 10. juli og fredag den 4. august
  Tid: Kl. 18:30
  Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 12 år.
  Tilmelding: Ingen tilmelding, mød bare op.
  Sted: Horreby Lyng, P-plads syd, Spangvej.

  Vandretur rundt i højmosen for at komme tæt på mosens specielle flora og fauna.

  Falsters største højmose viser en masse spor efter datidens tørvegravning. Nu forsøger man at genoprette en del af mosen som en rigtig højmose med lyng, og uønskede nåletræer fjernes. De nye gangbroer over hængesækken giver os mulighed for at komme tæt på mosens specielle flora og fauna, f.eks. den insektædende plante Rundbladet Soldug samt den europæiske sjældenhed Stor Kærguldsmed.

  Læs mere på http://www.horrebylyng.dk/Turledere: Benny Steinmejer og Hans Lind
  Yderligere info: Benny: 2514 3939 eller Hans: 6167 1843
  Turen laves i samarbejde mellem DOF Storstrøm og Guldborgsund Kommune.

  Arrangeret af: Dansk Ornitologisk Forening – Storstrøm. 
  Dato: Søn. d. 14. juni 2015
  Tidspunkt: kl. 9-13
  Sted: Horreby Lyng, P-plads syd , Spangvej , Nykøbing F.

  Følg naturvejlederen ud i den fascinerende højmose og hør om de sjældne planter og dyr, som lever her. Ingen tilmelding, mød bare op.

  I anledning af den Europæiske Natura 2000-dag torsdag den 21. maj 2015 inviterer vi til præsentation af, hvordan der udføres naturpleje i Horreby Lyng.

  Horreby Lyng er den eneste højmose på Falster og med sine 150ha, fylder den godt i landskabet. Højmoser er en truet naturtype ikke kun i Danmark men også på europæisk plan. På den baggrund er Horreby Lyng udpeget til et særligt naturområde, – et Natura 2000-område som vi er forpligtiget til at passe særligt på. På den baggrund har Guldborgsund kommune i samarbejde med lodsejerne i  Horreby Lyng igangsat et større naturgenopretningsprojekt, som løber frem til 2018. Projektet er finansieret med 20 mio kr fra EU og Miljøministeriet.

  Formålet med arrangementet er at gøre offentligheden opmærksom på det Europæiske netværk af særlige værdifulde naturområder – de såkaldte Natura 2000-områder, som Horreby Lyng er en del af.

  Der vil blive demonstreret forskellige former for naturpleje i området.

  Alle der deltager opfordres til, at hjælpe med at fjerne birkeopvækst og brombærkrat primært på det åbne og tørre stykke på lyngen.

  HUSK at medbringe arbejdshandsker, havesaks og gode sko/støvler (beskyttelse mod hugorme).

  Tag venner og familie med til informative og hyggelige timer i Horreby Lyng.

  Parkering ved p-plads på Spangvej, 4800 Nykøbing F.

  For eventuelle spørgsmål til arrangementet kan i kontakte Leder af Natur Frederik Cordes på tlf. 5473 2007 eller projektleder Anita Pedersen på tlf. 5473 1980.

  Mange hilsner

  Guldborgsund Kommune, Center for Miljø & Plan

  Weekendens stormvej havde også sine små ”side effekter” i Horreby Lyng. I området syd for det åbne lyngstykke har vinden kommet ned og fået fat. Der er et større område, hvor der er rigtig mange birketræer, der er væltet.

  Det er meget fascinerende at se, hvorledes naturens kræfter har vist sin styrke. Igennem efteråret er det blevet mere tydeligt, at mange af træerne i dette område var døende, da stammerne var meget flot bevokset med svampe. Stormene har nu bidraget til, at området ser endnu mere ”urskovs-agtigt” ud.