Gå til hovedindhold

Nyheder 2017

Horreby Lyng

Indhold

  Nyheder fra 2017

  Højmoseplanten Smalbladet Kæruld blomstrer i højmosen Horreby Lyng. Den er en af de plantearter, som har haft glæde af det store naturgenopretningsprojekt, som Guldborgsund Kommune i øjeblikket gennemfører med finansiering fra EU.  Formålet med naturgenopretningsprojektet i Horreby Lyng er på sigt at kunne retablere højmosen. Mosen er i tidens løb gennem dræning og grøftning blevet tørlagt for at der kunne udvindes tørv. Vi forsøger så at retablere mosen.

  For første gang nogensinde er der blevet importeret sphagnummosser fra udlandet til Danmark i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt. Det er EU LIFE-projektet Østdanske Højmoser i Horreby Lyng på Falster, som har fået tilladelse til at importere et vognlæsfuld sphagnummosser fra Estland.

  – Det er helt fantastisk, udtaler projektleder ved Guldborgsund Kommune Anita Pedersen. Vi har nu en enestående mulighed for at kick-starte retableringen af højmosen igen.

  – Der findes sphagnumarter, som tilgodeser våde vanddækkede flader som vi ser i Horreby Lyng i de vandfyldte tørvegrave. Dernæst findes der sphagnumarter, som tilgodeser de tørre levesteder, som sjældent er mættet af vand. Vi har de tørre arter i Horreby Lyng, men slet ikke i mængder som kan indsamles. Derfor er det en gave, at vi har fået lov til at indhente et vognlæs af de tørre arter fra Estland, udtaler Anita Pedersen.

  Formålet med naturgenopretningsprojektet i Horreby Lyng er på sigt at kunne retablere højmosen. Mosen er gennem dræning og grøftning blevet tørlagt, for at der kunne udvindes tørv. Gennem projektet vil vi forsøge at retablere mosen.

  – Det er et spørgsmål om vand, udtaler Anita Pedersen. Vi kan kun få mosen på ret køl igen, hvis vi får gjort den fugtigere. Det vil vi gøre gennem tilbageholdelse af regnvandet, for højmosens hjerte er sphagnummosser, som kræver meget fugtige forhold. Men der er store arealer som ikke kan blive fugtige nok. Derfor er udbringning af de tørre arter en mulighed for at få reetableret højmosen igen. EU LIFE, som finansierer projektet, har blandt andet anbefalet at vi kick-starter mosen igen med sphagnumarter fra Estland.

  Anlægsarbejdet blev gennemført i efteråret 2016 gennem lukning af grøfter og dræn. Der blev også etableret en ny randkanal rundt om mosen for at næringsrigt drænvand fra markerne kunne blive ledt rundt om mosen. Sphagnummosserne kan simpelthen ikke tåle næringsstoffer. Projektet er derfor en klar win-win situation for alle, udtaler projektleder Anita Pedersen. Landbruget vil nu nemmere kunne komme af med deres drænvand og sphagnummosserne, som ikke tåler næringsstoffer, vil nu få optimale levevilkår.

  I Estland har man en slags åben ”minedrift”, hvor man indvinder tørv. Tørven køber vi blandt andet på planteskoler i plantesække både til rhododendronbede og som tilsætning i blomsterjord. Det er fra en af disse ”åbne miner”, at vi har hentet sphagnummosserne. Danmark og Estland tilhører den samme biogeografiske zone. På den baggrund vil der ikke blive indført plantearter, som vi ikke allerede nu kan finde i Horreby Lyng.

  Naturgenopretningsprojektet bliver udført som et samarbejdsprojekt mellem lodsejerne, konsulent Mette Risager, Risager Consult (højmoseekspert), Niels Riis Naturrådgivningen (hydrologiekspert), Skov- og Naturkonsulent Thyge Andersen, Skovskolen Københavns Universitet, Troels Jørgensen A/S samt Guldborgsund Kommune. Projektet er finansieret af EU LIFE samt Miljøministeriet med ca. 20 mio. kr.

  Kontakt
  Spørgsmål til projektet kan rettes til projektleder Anita Pedersen på telefon 54 73 19 80 eller mail aped@guldborgsund.dk

  Horreby Lyng blev et af 37 emner, der har opnået flest stemmer til at komme med i Guldkanon – Guldborgsund Kulturkanon.

  ”Med de helt utroligt mange gode forslag, der er kommet fra borgerne, har det virkelig været spændende at se, hvad den efterfølgende afstemning her i marts ville munde ud i”, fortæller Martin Lohse, der er formand for Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget i Guldborgsund Kommune.

  ”Vi endte med både at vælge de tre højest placerede emner inden for hver kategori, og derudover at medtage de næstfølgende 10 højest placerede emner på tværs af kategorierne. Jeg må ærligt indrømme, at jeg bliver pavestolt, når jeg ser på listen over de 37 emner, der er kommet med. De vidner i den grad om, at vi er en kommune, der har rigtig rigtig meget at byde på, lige fra de storslåede naturoplevelser, over det historisk dannende og til både små og store fællesskaber” udtaler Martin Lohse.

  Det næste der skal ske er, at de 37 emner skal beskrives og fotograferes, så de kan blive præsenteret på guldkanon.dk og i en bogudgivelse, som præsenteres til sommer. Senere går arbejdet med at udarbejde materiale til undervisningsbrug i gang.