Gå til hovedindhold

Nyheder 2018

Horreby Lyng

Indhold

  Nyheder fra 2018

  I øjeblikket udspiller der sig et meget spektakulært syn ude i højmosen Horreby Lyng. Højmosen ligner et vinterlandskab.

  Højmoseplanten Smalbladet Kæruld blomstrer i højmosen Horreby Lyng. Den er en af de plantearter, som har haft glæde af det store naturgenopretningsprojekt, som Guldborgsund Kommune i øjeblikket gennemfører med finansiering fra EU.

  Formålet med naturgenopretningsprojektet i Horreby Lyng er på sigt at kunne retablere højmosen. Mosen er i tidens løb gennem dræning og grøftning blevet tørlagt for at der kunne udvindes tørv. Vi forsøger så at retablere mosen.


  – Det er et spørgsmål om vand, udtaler Leder af Natur Frederik Cordes. – Vi kan kun få mosen på ret køl igen, hvis vi får gjort den fugtigere. Det vil vi gøre gennem tilbageholdelse af regnvandet, for højmosens hjerte er sphagnummosser, som kræver meget fugtige forhold. Med spagnummosserne følger der andre højmosearter som har stor glæde af fugtigheden som for eksempel Smalbladet Kæruld. Arten er gået eksplosivt frem og har stor glæde af det fugtigere miljø.

  Anlægsarbejdet blev gennemført i efteråret 2016 gennem lukning af grøfter og dræn. Der blev også etableret en ny randkanal rundt om mosen for at næringsrigt drænvand fra markerne, kunne blive ledt rundt om mosen. Projektet er nu en i ”venteposition”, for at kunne se hvordan tiltagene virker. Indtil videre ser alt rigtig fornuftigt nu. Projektet er finansieret af EU LIFE samt Miljøministeriet med cirka 20 mio. kr.

  Undervisning i pleje og forvaltning af lysåbne naturtyper på Lolland-Falster.

  Et hold på 13 elever fra Skovskolen, Københavns Universitet gæster i øjeblikket Guldborgsund Kommune. Eleverne kommer fra hele landet og følger et tre ugers intensivt kursus i biotop- og vildtpleje.

  ”Vi er rigtig glade for samarbejdet med Naturenheden i Guldborgsund Kommune”, udtaler Kristian Stenkjær, Specialekoordinator fra Skovskolen. Sammen med hans kollega biolog Jane Kongstad Nielsen er de ansvarlige for det intensive undervisningsforløb.

  Kurset har været baseret på teoretiske øvelser lige fra bestemmelse af træer og urter i vintertilstand til diskussioner omkring behov og nødvendigheden af naturpleje. Der har været en del ekskursioner i felten, hvor flere private lodsejere har støttet op omkring undervisningsforløbet og har givet eleverne muligheder for at se, hvad de konkret går og laver. Der har ligeledes været besøg på de to store kommunale naturgenopretningsprojekter i Horreby Lyng samt Bøtøskoven.

  ”Det er dejligt, at vi og en lang række private lodsejere kan have dette gode samarbejde med Københavns Universitet” udtaler Frederik Cordes, Leder af Natur, Guldborgsund Kommune.

  ”At vores naturgenopretningsprojekter kan bruges i undervisningsmæssig sammenhæng er meget relevant – da vi i dialog med de studerende og deres undervisere lærer nyt, kan fortælle om vores erfaringer og samtidigt får hjælp til praktiske opgaver. Samtidigt kommer der fokus på vores arbejde med beskyttelse af naturen og samtidig udvikling heraf til gavn for både naturen, lodsejerne og ikke mindst de mange der besøger vores naturområder.”

  For ydereligere information kontakt
  Anita Pedersen, projektleder tlf. 5473 1980 aped@guldborgsund.dk
  Kristian Stenkjær, Skovskolen tlf. 2393 3131 krst@ign.ku.dk