Gå til hovedindhold

Nyheder 2020

Horreby Lyng

Indhold

  Nyheder for 2020

  SØNDAG 23. August 2020 KL. 09:30 – 13:00

  DOF laver tur til Horreby Lyng. 

  Falsters største højmose viser en masse spor efter datidens tørvegravning. Guldborgsund Kommune er i gang med at genoprette en del af mosen som en rigtig højmose med lyng, og al uønsket trævækst fjernes. De nye gangbroer over hængesækken giver os mulighed for at komme ganske tæt på mosens specielle flora og fauna, f.eks. den insektædende plante Rundbladet Soldug og mange arter af guldsmede.

  Der er i området nogle fine borde/bænke, som vi vil afprøve, så tag lidt mad og drikke med, så vi kan få nogle hyggelige timer sammen. Kikkert, fornuftigt fodtøj og måske myggespray vil være en god ide at medbringe.

  Vi vil igen hænge lidt lokkemad op til sommerfugle og andre insekter – det er i form af rødvinssukrede snore.

  Læs mere om stedet på http://www.horrebylyng.dk/

  Der er ingen tilmelding – og gratis adgang.

  TURLEDER Hans Lind og Benny Steinmejer

  KONTAKT Hans Lind, 6167 1843

  I højmosen Horreby Lyng er der nu etableret en handicapegnet plankesti, som sikrer adgang til at opleve tørvegravene helt tæt på.

  Den 40 m lange handicapplankesti leder en ud i den nærmeste tørvegrav til Naturrummet i Horreby Lyng.
  – Det er en helt unik mulighed, der byder sig for os med særlige behov, der har vanskeligheder med at komme ud i naturen, udtaler Kenneth Nielsen, formand for Guldborgsund Kommunes Handicapråd.

  – Vi har i Byrådet i Guldborgsund Kommune vedtaget en Naturstrategi, som vi arbejder for at realisere. Det betyder, at vi arbejder for både at bevare, pleje og værne om naturen samt sikre oplevelser og adgang til naturen. Det er dejligt, at vi nu har sikret en handicapegnet adgang til spændende oplevelser i Højmosen Horreby Lyng, udtaler Peter Bring-Larsen, formand for Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget, Guldborgsund Kommune.

  Etablering af den handicapegnede adgang er samtidig i overensstemmelse med Guldborgsund Kommunes handicappolitik.

  Naturrummet, som ligger inde midt i højmosen, blev åbnet i maj 2019 med en udstilling om højmosens kultur- og naturhistorie. Det er via midler fra EU LIFE, som også har finansieret naturgenopretningen af mosen, at Guldborgsund Kommune nu har haft mulighed for at forbedre handicapadgangen i området.

  Der er nu etableret en handicapegnet plankesti på cirka 40 meter, som går fra Naturrummet og ud på en tørvegrav. For enden af denne plankesti har vi fået lavet en platform på 3×4 meter, hvorfra man kan nyde det særlige dyre- og planteliv. – Vi er så glade over, at vi kan tilbyde folk med særlige behov denne unikke mulighed, udtaler Karen-Marie Vinther-Larsen, projektleder i Guldborgsund Kommune.

  – Det var en dejlig oplevelse for mig at komme helt ud i mosen og mærke den ”under huden”, udtaler Kenneth Nielsen. Jeg håber, at der er andre, der ligesom mig er kørestolsbrugere, som vil benytte sig af denne nye mulighed.

  Indgang til Horreby Lyng sker via Spangvej. Fra p-pladsen er der cirka 450 meter til Naturrummet.

  Kontakt:
  Formand for Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget, Guldborgsund Kommune, Peter Bring-Larsen, Tlf. 2518002, e-mail pbrl@guldborgsund.dk

  Formand for Guldborgsund Kommune Handicapråd, Kenneth Nielsen tlf. 50404398, e-mail kenneth.larsen.damer@gmail.com

  Projektleder Karen-Marie Vinther-Larsen, Guldborgsund Kommune tlf. 25182653, e-mail kvla@guldborgsund.dk

  Torsdag den 9. juli 2020 kl. 10.00

  Mødested: P-plads ved Spangvej

  Entre: 20 kr – børn under 12 år gratis

  Højmosen Horreby Lyng er et stykke unik natur på midt Falster. Her lever både kødædende planter og sjælende orkideer.

  Naturvejlederen viser rundt og fortæller om både natur, naturgenopretning og vores nye formidlingshus. Husk myggebalsam!

  Har du spørgsmål: Kontakt naturvejleder Johnny Madsen på telefon 25 18 09 20.

  En skærm vil aldrig kunne yde den imponerende natur, vi har i højmosen Horreby Lyng retfærdighed. Men via en nyudviklet APP og hjemmeside bliver der gjort et forsøg på at udforske mosens storslåede kultur- og naturhistorie på en anderledes måde.


  Guldborgsund Kommune er rigtig stolte over, som nogen af de første i Danmark at kunne formidle den enestående natur man har i en højmose via en APP, udtaler projektleder Anita Pedersen. Om vi vil det eller ej, så er digitale medier fremtiden. Det er mere reglen end undtagelsen, at alle i dag har en mobiltelefon. Vi forventer derfor, at ved at formidle natur via mobiltelefon, at det vil skabe en interesse for, at også den yngre generation har lyst til at komme mere ud i naturen.

  APP hedder ”Højmosen Horreby Lyng”. APPen er bygget op omkring tre animationsfilm, som belyser tre tidsaldre: Sidste istid, jernalderen 235 f.kr og tørvegravning 1943. Der er under hver tidsalder 10 spændende historier om mosens kultur- og naturhistorie. Historierne er enten vist som korte dokumentarfilm eller som foto/tekst. APPen bakker op om formidlingen af mosen via den nye udstillingsbygning, Naturrummet, som er beliggende midt i mosen.

  Vi har fået APP produceret på tre sprog: dansk, engelsk og tysk. Så på den måde er vi også klar til at tilbyde vores turister i området nye informationer og oplevelser. Der er allerede mange, der besøger det dejlige naturområde i Horreby Lyng, hvor vi har etableret Naturrum med formidling, bord/bænke og toiletfaciliteter. Herudover der flere afmærkede ruter for gående i området. APPen kan nu ses som et supplement hertil, for de der ønsker mere information om Horreby Lyngs kultur- og naturhistorie, udtaler Leder af Naturafdelingen Frederik Cordes.

  Næste projekt med APPen er at udvikle undervisningsmateriale til skolerne. Vi er allerede godt på vej, udtaler Anita Pedersen. Vi har indgået et samarbejde med Møllebakkeskolen i Horreby. Vi er lige ved at være færdige med udeskole materiale til dansk i indskoling. Næste fase bliver matematik til mellemtrin og naturfag til udskolingen. Undervisningsmaterialet skal fremadrettet anvendes i samarbejde med projekt Naturlandet Lolland-Falster samt det tværkommunale projekt Kulturtjenesten.

  Nedlukning af hele Danmark har bevirket, at danskerne har haft et stort behov for at besøge naturområder, hvor man har kunne færdes i det fri med god afstand fra sine medmennesker. ”Corona-effekten” med et stigende antal danskere ude i naturen, har også gjort sig gældende i Horreby Lyng
  Særligt i Horreby Lyng har vi i Guldborgsund Kommune også kunne mærke denne ”Corona-effekt. Flere føler måske, at det er lidt ubehageligt, at man skal gå lidt i ”kø”, for at komme ude i naturen i øjeblikket.

  I Horreby Lyng har vi opsat publikumstællere ved indgangen til mosen. Vi får hermed et næsten nøjagtigt udtryk for antallet af besøgende. I første del af Corona-perioden er der sket en markant stigning af besøgende på ikke mindre end 170% (11.marts – 25. april) sammenholdt med sidste år. I samme periode har Horreby Lyng har haft max 89 besøgende pr dag mod max 25 sidste år.

  Vi er utrolig stolte over, at så mange gæster området, udtaler projektleder Anita Pedersen. Vi kan se, at hver en krone der er givet ud for naturgenopretning af dette område, kommer flerfoldigt tilbage med det antal besøgende, vi har i mosen. Vi håber selvfølgelig, at de får sig en fantastisk naturoplevelse.

  Det er jo stadig vigtigt, at vi holder afstand. Der er mange unikke ukendte steder på Lolland Falster, som flere måske ikke kender, steder hvor man sagtens kan færdes og få en spændende naturoplevelse. Vi opfordrer derfor til, at man henter APPen Naturlandet. Naturlandet er en APP, som samler bl.a. vandre-, cykel, ride- og kanoruter på Lolland Falster. På APPen ligger der indtil nu 55 stier og ruter på 1-7 km.