Gå til hovedindhold

Fredet naturområde

I 1961 blev 98 ha af mosen fredet. Det var Danmarks Naturfredningsforening, der rejste fredningssagen for den del af området, som det Classenske Fideicommis ejede.

Indhold

    Fredningen blev i 1981 udvidet til at omfatte hele mosen og randområderne på 254 ha. Formålet med fredningen er primært at sikre højmosen for eftertiden, at sikre offentlig adgang til mosen samt at etablere en landskabelig beskyttelseszone omkring lyngen, hvor bebyggelse ikke må finde sted.

    Se hele fredningskendelsen(reg nr 02704.00)