Gå til hovedindhold

Lyngens ejerskab

Horreby Lyng har været en del af det Falsterske Krongods.

Indhold

    Da godset kom på auktion i 1766, blev Horreby Lyng købt som en del af Corselitze Gods af prins Carl af Hessen. Blot to år senere overtog Johan Frederik Classen (1725-1792) godset.

    Han havde ingen arving, så der blev udarbejdet et testamente, som bestemte, at hele hans formue skulle tilfalde en stiftelse, som bl.a. har velgørende formål. Stiftelsen, også kaldet Det Classenske Fideicommis, ejer i dag bl.a. Corselitze Gods.

    I midten af 1800-tallet, og som følge af landboreformerne, blev udstrækningen af hovedgårdenes marker reduceret. Et tydeligt eksempel på dette er det gamle matrikelkort fra lyngen fra 1850. Selve Horreby Lyng var på ca. 150 ha, og heraf fastholdt Corselitze Gods de 92 ha. Resten, 48 ha, blev fordelt blandt gårdmændene i Horreby og Eget samt de lokale præsteembeder og skoler. De lokale anvendte lodderne til afgræsning med kreaturer, men også til tørvegravning til eget forbrug.

    Økonomisk krise i skovbruget og landbruget bevirkede, at Corselitze Gods følte sig tvunget til at sætte deres del af Horreby Lyng til salg. Den blev i juli 1969 købt for 300.000 kr. af en privat person, der også købte Lyngfogedhuset for 200.000 kr.